BŁOTNIKI rowerowe SIMPLA 24/26/28/29 RAPTOR + CROSS

65,00 

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis produktu

NOWE BŁOTNIKI ROWEROWE BARDZO DOBREJ JAKOŚCI BŁOTNIKI SIMPLA 

SIMPLA RAPTOR SDF + SIMPLA CROSS SDR

Waga: ok 370 g

Kolor: Czarny

Mate­ri­ał: Tworzy­wo sztuczne — PP

Rozmi­ar koła: 24’‘ — 28’’

Przys­tosowane do hamul­ców V‑Brake, sze­ro­ka płetwa

Pasu­ją do 99,99% row­erów do kół 24″, 26″ i 28″ 29″

Zestaw wyjątkowo lek­kich błot­ników o ory­gi­nal­nej, motocrossowej optyce, zapro­jek­towany spec­jal­nie dla nowej gen­er­acji row­erów z amorty­zowany­mi widelcami. 

CROSS SDR to uni­w­er­sal­ny tyl­ny błot­nik, mon­towany na szty­cy siodeł­ka. Pod­wójny sys­te­mem reg­u­lacji umożli­wia maksy­malne dopa­sowanie do geometrii koła i rodza­ju ramy. Jego duża powierzch­nia oraz for­ma zapew­nia opty­mal­ną ochronę w każdych warunk­ach jazdy. Błot­nik posi­a­da samoczyszczącą, polerowaną stronę wewnętrzną. W częś­ci tyl­nej umieszc­zony jest ele­ment odblaskowy popraw­ia­ją­cy widoczność i bez­pieczeńst­wo rowerzysty.

Błot­nik przed­ni RAPTOR SDF skon­struowany został z myślą o wszech­stron­nie rozu­mi­anej uni­w­er­sal­noś­ci. Może­my zamon­tować go zarówno do amorty­zowanych widel­ców, mon­towany jest wów­czas na pod­kowie amortyza­to­ra, jak również sprawdzi się przy klasy­cznych row­er­ach. Dodatkowo tak doce­ni­ane mocow­anie SPEED­click z błot­ni­ka HAMMER SDF może również być stosowane jako alter­naty­wa do mon­tażu błot­ni­ka w trzon widel­ca. Błot­nik pod­czas jazdy skrę­ca wraz z kołem, jego płet­wa cały czas zna­j­du­je się w niewielkiej odległoś­ci od opony zapew­ni­a­jąc opty­mal­ną ochronę pod­czas jazdy w każdym tere­nie. W częś­ci przed­niej umieszc­zony jest ele­ment odblaskowy popraw­ia­ją­cy widoczność i bez­pieczeńst­wo rowerzysty.

W zestaw­ie wszys­tkie ele­men­ty potrzeb­ne do montażu

JEŚLI COŚ POTRZEBUJESZ NAPISZ WIADOMOŚĆ — WYSTAWIĘ AUKCJĘ DLA CIEBIE 

Inne częś­ci, akce­so­ria i narzędzia rowerowe zna­jdziesz na pozostałych moich ogłoszeniach

Możli­wość bezprob­le­mowej wysył­ki kuri­erem lub odbiór osobisty.

Przed odbiorem oso­bistym zadz­woń i upewnij się, że ofer­ta jest aktualna.

Bike Garage Rowerowe Spa Luboń
ul. Nowiny 58a
Łukasz
888–219-202

Recenzje

Napisz pierwszą opinię o „BŁOTNIKI rowerowe SIMPLA 24/26/28/29 RAPTOR + CROSS”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.