Licznik rowerowy bezprzewodowy Sigma Sport Sigma Base 1200 WL

149,95 

Pozostało tylko: 1

Kategoria:

Opis produktu

Licznik rowerowy Sig­ma Base BC 1200WL Czujnik
Ory­gi­nal­ny, nowy licznik bezprze­wodowy Sig­ma Base BC 1200WL w odświeżone wersji

PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU

Licznik nowy
Pro­dukt wysok­iej jakoś­ci firmy Sigma
Klasy­czny licznik rowerowy przez­nac­zony dla każdego
Prosty mon­taż oraz łat­wa obsługa
Wodoo­d­por­na obudowa
Duży i czytel­ny wyświ­et­lacz o wysokim kontraście
6 funkcji rowerowych i 3 funkc­je czasu
Zasi­lanie: 1 bate­ria CR2032 (w komplecie)
W zestaw­ie: Licznik Sig­ma Base 1200WL, Uch­wyt na kierown­icę, Bezprze­wodowy czu­jnik pręd­koś­ci, Magnes, Ele­men­ty montażowe
Wer­s­ja bezprzewodowa
Licznik rowerowy Sig­ma Base BC 1200WL Czu­jnik Mar­ka Sig­ma Sport
Infor­ma­c­je o producencie
Infor­ma­c­je o produkcie
Pod­sta­wowe informacje
Typ: Licznik rowerowy
Licz­ba kupowanych sztuk: 1 szt.
Pro­du­cent: Sigma
Mod­el: Base BC 1200WL
EAN: 4016224019601
Typ opakowa­nia: Opakowanie producenta
Właściwości
Kolor: Czarny-czerwony
W zestaw­ie: Licznik Sig­ma Base 1200WL, Uch­wyt na kierown­icę, Bezprze­wodowy czu­jnik pręd­koś­ci, Magnes, Ele­men­ty montażowe
Funkc­je prędkości:

Pręd­kość aktu­al­na (km / mile)
Pręd­kość średnia
Ten­denc­ja pręd­koś­ci (porów­nanie śred­niej z aktualną)
Pręd­kość maksymalna
Funkc­je czasu:

Zegar
Czas dzienny
Całkow­ity czas przejazdów
Funkc­je dystansu

Dys­tans dzienny
Całkow­ity prze­jechany dystans
Pozostałe funkcje:

Ter­mometr
Ustaw­ie­nie kon­trastu (3 poziomy)
Oszczędzanie baterii (czuwanie)
Rese­towanie poje­dynczych funkcji
Licznik rowerowy Sig­ma Base BC 1200WL Czu­jnik Kod pro­du­cen­ta 01960
Licznik rowerowy Sig­ma Base BC 1200WL Czu­jnik Funkc­je pod­sta­wowe czas jazdy dys­tans całkow­ity dys­tans eta­pu pręd­kość chwilowa pręd­kość maksy­mal­na pręd­kość śred­nia zegar

Recenzje

Napisz pierwszą opinię o „Licznik rowerowy bezprzewodowy Sigma Sport Sigma Base 1200 WL”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.