Zest ster SACHS SRAM s7 pręciki RURKA plastik + CZERWONY PLASTIK

44,99 

Pozostało tylko: 1

Opis produktu

NOWY ZESTAW PRĘCIKÓW DO STEROWANIA PIASTĄ Z BIEGAMI SACHS SRAM + DODATKOWO CZEROWNY PLASTIK

Sterowanie piasty SRAM S7 lub SACHS S7 — 3 — części

W skład kom­ple­tu wchodzi:

- tule­j­ka met­alowa z prze­cię­ciem oraz wywinię­tym kołnierzem

- prę­cik sterujący

- plas­tik czer­wony — 2 SZTUKI

Wszys­tko do wewnętrznego sterowa­nia zmi­aną biegów w piaś­cie SRAM S7 lub 7‑biegowej SACHS

ODPOWIEDNIE STEROWANIE SRAM S7 i SACHS S7

Na innym ogłosze­niu mam same czer­wone plas­ti­ki do sterowa­nia piastą 3, 5 i 7 biegową sachs i sram.

Ele­men­ty te są tymi częś­ci­a­mi sterowa­nia, które odpowiada­ją za praw­idłową i bezprob­le­mową zmi­anę biegów w piaś­cie SRAM S7 torpedo.

Jeśli potrze­bu­jesz innych częś­ci rowerowych a nie znalazłeś ich w moich ogłoszeni­ach zapraszam do kon­tak­tu. Dosta­niesz najlep­szą ofertę.

_

Inne częś­ci, akce­so­ria i narzędzia rowerowe zna­jdziesz na pozostałych moich ogłoszeniach

Możli­wość bezprob­le­mowej wysył­ki kuri­erem lub odbiór osobisty.

Przed odbiorem oso­bistym zadz­woń i upewnij się, że ofer­ta jest aktualna.

Bike Garage Rowerowe Spa Luboń
ul. Nowiny 58a
Łukasz

Recenzje

Napisz pierwszą opinię o „Zest ster SACHS SRAM s7 pręciki RURKA plastik + CZERWONY PLASTIK”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.