Serwis

Przy­go­tuj swój row­er do sezonu!

Serwis

OFERUJEMY KOMPLEKSOWĄ NAPRAWĘ ROWERÓW ORAZ WIELE CZĘŚCI ZAMIENNYCH, AKCESORIÓW I NARZĘDZI ROWEROWYCH. Jed­nośla­dy napraw­iamy i przy­go­towu­je­my do sezonu jak i kon­ser­wu­je­my po sezonie.

Zaj­mu­je­my się ser­wisem, reg­u­lacją i naprawą row­erów miejs­kich, holen­der­s­kich, górs­kich — MTB, crossowych, grav­el i trekkingowych z prz­erzutka­mi trady­cyjny­mi oraz bie­ga­mi w piaś­cie SACHS dreigang, SACHS pen­tas­port, STURMEY ARCHER jak i SHIMANO NEXUS.

Reg­u­lac­ja prz­erzutek, hamul­cy, cen­trowanie kół oraz dobór praw­idłowej ergonom­icznej pozy­cji to dla nas chleb powszedni.

ZAJMUJMY SIĘ WSZYSTKIMI MARKAMI I TYPAMI ROWERÓW!

PAMIĘTAJ! Ser­wis Two­jego roweru to pewność ze zawsze row­er jest gotowy do jazdy i przede wszys­tkim bez­pieczny. Nie zapom­nij aby dokony­wać okre­sowego przeglą­du co najm­niej raz w sezonie, poz­woli Ci to uniknąć przykrych niespodzianek na drodze.

Diag­noza? Nie ma sprawy. Przeglą­damy twój row­er dokład­nie, śrub­ka po śrubce w poszuki­wa­niu usterek, dowiesz się co jest do naprawy, jaki jest koszt częś­ci, jaki jest koszt usłu­gi oraz ile cza­su nam to zajmie.

Jeśli koszt naprawy jest dla Ciebie zbyt wyso­ki to pod­powiemy co należy zro­bić w pier­wszej kole­jnoś­ci, a ewen­tu­al­nie o czym moż­na pomyśleć w późniejszym terminie.

KRÓTKIE TERMINY I FACHOWA WIEDZA. ZAPRASZAMY!

Cennik serwisu

ZAKRES USŁUGICENA
Przegląd gwaran­cyjny roweru zaku­pi­onego z ofer­ty firmy
reg­u­lac­ja prz­erzutek, reg­u­lac­ja hamul­ców, smarowanie łańcucha, kasowanie luzów łożysk, sprawdzanie połączeń śrubowych, kon­tro­la ciśnienia w oponach.
20–50 zł
Przegląd pod­sta­wowy roweru
reg­u­lac­ja prz­erzutek, reg­u­lac­ja hamul­ców, smarowanie łańcucha, kasowanie luzów łożysk, sprawdzanie połączeń śrubowych, kon­tro­la ciśnienia w oponach.
80–150 zł
Przegląd kom­plek­sowy
reg­u­lac­ja prz­erzutek, reg­u­lac­ja hamul­ców, smarowanie łańcucha, smarowanie piast, smarowanie sterów, smarowanie osi supor­tu, cen­trowanie kół, kasowanie luzów łożysk, sprawdzanie połączeń śrubowych, kon­tro­la ciśnienia w oponach, kon­serwac­ja opon.
150–220 zł
Czyszcze­nie grun­towne roweru20–35 zł
Skręce­nie nowego roweru (z kartonu)60–100 zł
Składanie roweru pod zamówie­nie klienta150–300 zł
NAPĘD
Wymi­ana wkładu suportu25–50 zł
Wymi­ana pedałów10
Wymi­ana łańcucha10 — 25 zł
Wymi­ana kor­by lewej15
Wymi­ana całego mech­a­niz­mu korbowego20 — 50 zł
Wymi­ana koronek kor­by (blatów)15 — 50 zł
Czyszcze­nie i smarowanie napędu10 — 30 zł
KOŁO
Cen­trowanie koła / cen­trowanie koła z demon­tażem z roweru30 — 45 zł
Zaplece­nie koła / przeplece­nie koła80 — 120 zł
Wymi­ana dęt­ki / opony (koło na rowerze)15 — 35 zł
Wymi­ana dęt­ki / opony (samo koło)10 — 15 zł
Wymi­ana wol­no­biegu / kasety5 — 20 zł
Kasowanie luzu piasty5 — 15 zł
Kon­serwac­ja piasty przed­niej (czyszcze­nie, smarowanie, kasowanie luzu)10 — 35 zł
Kon­serwac­ja piasty tyl­nej (czyszcze­nie, smarowanie, kasowanie luzu)15 — 40 zł
Wymi­ana osi piasty, wianków, kulek10 — 40 zł
HAMULCE
Reg­u­lac­ja hamul­ca (V‑B, szczękowych, cantilever)10 — 20 zł
Reg­u­lac­ja hamul­ca hydraulicznego20 — 30 zł
Wymi­ana klock­ów hamul­ca hydraulicznego + regulacja30 — 40 zł
Odpowi­etrzanie hamul­ca hydraulicznego20 — 45 zł
Wymi­ana dźwig­ni hamul­ca (szt.)15 — 20 zł
Wymi­ana klock­ów V‑B +reg­u­lac­ja (1 komplet)15
Wymi­ana samej lin­ki + regulacja10 — 15 zł
Wymi­ana lin­ki z pancerzem + regulacja10 — 15 zł
Mon­taż V‑BRAKE (szczęk hamulcowych)20
UKŁAD KIEROWNICZY
Wymi­ana widelca40 — 100 zł
Wymi­ana kierownicy10 — 50 zł
Wymi­ana wsporni­ka kierownicy15 — 50 zł
Smarowanie sterów10 — 15 zł
Wymi­ana sterów20 — 100 zł
Mon­taż chwytów kierownicy5 — 10 zł
Reg­u­lac­ja łożysk sterów10 — 30 zł
Mon­taż licznika10 — 25 zł
Mon­taż rogów10 — 15 zł
PRZERZUTKI
Wymi­ana manet­ki 1szt. + regulacja10 — 35 zł
Wymi­ana i reg­u­lac­ja prz­erzut­ki tylnej20 — 40 zł
Wymi­ana i reg­u­lac­ja prz­erzut­ki przedniej20 — 30 zł
Reg­u­lac­ja przerzutki10 — 20 zł
Wymi­ana samej lin­ki + regulacja10 — 20 zł
Wymi­ana lin­ki z pancerzem + regulacja10 — 25 zł
RAMA
Mon­taż siodła5 — 10 zł
Wymi­ana szty­cy pod siodłowej5 — 35 zł
Mon­taż fote­lika dziecięcego20 — 50 zł
Mon­taż kosza na przed­nie wideł­ki (stery)15 — 40 zł
Mon­taż kosza na kierownice10 — 40 zł
Mon­taż lamp­ki na baterie3 — 10 zł
Mon­taż lamp­ki na dynamo10 — 25 zł
Mon­taż dynama10 — 30 zł
Mon­taż kom­ple­tu oświ­etle­nia na dynamo20 — 50 zł
Mon­taż bagażnika15 — 40 zł
Mon­taż podpórki10 — 30 zł
Mon­taż błot­ników sportowych10 — 30 zł
Mon­taż błot­ników pełnych30 — 60 zł
NA ŻYCZENIE KLIENTA SERWIS Z DOJAZDEM PO ROWER25–50 zł