Korba lewa SHIMANO FC-T3010 170 mm

74,95 

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis produktu

NOWA ORYGINALNA LEWA CZARNA KORBA DO mech­a­niz­mu kor­bowego SHIMANO ACERA FC-T3010

Ory­gi­nalne częś­ci SHIMANO są opra­cowywane jako skład­nik zespołu kom­po­nen­tów. Pow­iązane z osiąga­mi kom­po­nen­tów, są ide­al­nie dopa­sowane do swoich odpowied­ników w grupie kom­po­nen­tów. Opty­mal­iza­c­ja grup kom­po­nen­tów jest automaty­cznie widocz­na w naszych ory­gi­nal­nych częś­ci­ach i dlat­ego właśnie są one zawsze pro­duk­ta­mi tech­nicznie innowa­cyjny­mi. Stosowanie ory­gi­nal­nych częś­ci SHIMANO gwaran­tu­je opty­malne osią­gi i najwyższą jakość, zapew­ni­a­jąc nieza­wodne i bez­pieczne dzi­ałanie grup kom­po­nen­tów przez dłu­gi okres czasu.

  • Pro­du­cent: SHIMANO
  • Gru­pa: SHIMANO ACERA
  • Mod­el: FC-T3010 FC T3010
  • Dłu­gość ramienia: 170mm
  • Mocow­anie na kwadrat
  • Ramie kor­by: Aluminium
  • Kolor: Czarny

Otrzy­mu­jesz kor­bęa lewą.

WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA — ory­gi­nał SHIMANO

________________________________________________________

INNE CZĘŚCI, AKCESORIA I NARZĘDZIA ROWEROWE NA POZOSTAŁYCH MOICH AUKCJACH

Recenzje

Napisz pierwszą opinię o „Korba lewa SHIMANO FC-T3010 170 mm”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.