Promocja!

Mechanizm korbowy SHIMANO FC-TY301 170 mm 48x38x28

109,95 

NOWY ORYGINALNY mechanizm korbowy SHIMANO FC TY301

Brak w magazynie

Opis produktu

NOWY ORYGINALNY mechanizm korbowy SHIMANO FC TY301

Ory­gi­nalne częś­ci SHIMANO są opra­cowywane jako skład­nik zespołu kom­po­nen­tów. Pow­iązane z osiąga­mi kom­po­nen­tów, są ide­al­nie dopa­sowane do swoich odpowied­ników w grupie kom­po­nen­tów. Opty­mal­iza­c­ja grup kom­po­nen­tów jest automaty­cznie widocz­na w naszych ory­gi­nal­nych częś­ci­ach i dlat­ego właśnie są one zawsze pro­duk­ta­mi tech­nicznie innowa­cyjny­mi. Stosowanie ory­gi­nal­nych częś­ci SHIMANO gwaran­tu­je opty­malne osią­gi i najwyższą jakość, zapew­ni­a­jąc nieza­wodne i bez­pieczne dzi­ałanie grup kom­po­nen­tów przez dłu­gi okres czasu.

 • Pro­du­cent: SHIMANO
 • Gru­pa: SHIMANO
 • Mod­el: FC TY301
 • Kom­bi­nac­ja tar­cz: 48x38x28
 • Przez­nac­zona dla napędów: 3x8 / 3x7 / 3x6
 • Dłu­gość ramion: 170mm
 • Mocow­anie na kwadrat
 • Osłona łańcucha tak
 • Linia łańcucha: 47.5mm
 • Płyn­na lek­ka i nieza­wod­na zmi­ana przełożeń SiS Dual Indeks
 • Rekomen­dowany wkład supor­tu: BB UN26, BB UN100
 • Sze­rokość mufy supor­tu: 68 / 73mm
 • Ramiona korb: Aluminium
 • Tar­cze korb: Stalowe
 • Kolor: Czarny

W kom­ple­cie otrzymujesz:

- kor­ba prawa 3 blaty z osłoną

- kor­ba lewa

- zaślep­ki — kor­ki masku­jące ory­gi­nalne SHIMANO

- śru­by mocow­a­nia korb

WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA

________________________________________________________

INNE CZĘŚCI, AKCESORIA I NARZĘDZIA ROWEROWE NA POZOSTAŁYCH OGŁOSZENIACH

Recenzje

Napisz pierwszą opinię o „Mechanizm korbowy SHIMANO FC-TY301 170 mm 48x38x28”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.