NOWE błotniki rowerowe SIMPLA RAPTOR 24/26/28 zestaw komplet

65,00 

Pozostało tylko: 1

Kategoria:

Opis produktu

NOWE BŁOTNIKI ROWEROWE BARDZO DOBREJ JAKOŚCI BŁOTNIKI RENOMOWANEJ FIRMY SIMPLA

SIMPLA RAPTOR SDF + SIMPLA RAPTOR SDR

Błot­ni­ki przed­ni RAPTOR SDE z mocow­aniem SPEEDClick

Waga: ok 370 g

Kolor: Czarny

Mate­ri­ał: Tworzy­wo sztuczne — PP

Rozmi­ar koła: 24″, 26″, 27,5″, 28″, 29″

Przys­tosowane do hamul­ców V‑Brake oraz tar­c­zowych hamul­cy hydraulicznych i machanicznych.

Pasu­ją do 99,99% row­erów do kół 24″, 26″, 27,5″, 28″, 29″

Zestaw wyjątkowo lek­kich błot­ników o ory­gi­nal­nej, motocrossowej optyce, zapro­jek­towany spec­jal­nie dla nowej gen­er­acji row­erów z amorty­zowany­mi widelcami.

Nowe błot­ni­ki rowerowe renomowanej Firmy SIMPLA

RAPTOR SET KOMPLET PRZÓD+TYŁ

Błot­nik przed­ni RAPTOR SDF skon­struowany został z myślą o wszech­stron­nie rozu­mi­anej uni­w­er­sal­noś­ci. Może­my zamon­tować go zarówno do amorty­zowanych widel­ców, mon­towany jest wów­czas na pod­kowie amortyza­to­ra, jak również sprawdzi się przy klasy­cznych row­er­ach. RAPTOR SDF pod­czas jazdy skrę­ca wraz z kołem dzię­ki temu jego płet­wa cały czas zna­j­du­je się w niewielkiej odległoś­ci od opony zapew­ni­a­jąc opty­mal­ną ochronę pod­czas jazdy w każdym tere­nie. MOCOWANIE PRZEDNIEGO BŁOTNIKA TO SPEED­Click CZYLI MONTAŻ OD SPODU AMORTYZATORA W RURĘ STEROWĄ. TULEJKI REDUKCYJNE W KOMPLECIE.

Uni­w­er­sal­ność błot­ni­ka tyl­nego RAPTOR SDR została osiąg­nię­ta dzię­ki zamo­cow­a­niu na rurze pod siodłowej lub poniżej na ramie za pomocą spec­jal­nej obe­jmy skrę­canej śruba­mi oraz pod­wójnego przegubu, który umożli­wia ide­alne dopa­sowanie błot­ni­ka do ergonomii ramy i koła. Sze­ro­ka płet­wa zapew­nia mak­si­mum ochrony pod­czas jazdy w każdym tere­nie. MOCOWANIE TYLNEGO BŁOTNIKA DO RURY SIODŁA — TULEJKI REDUKCYJNE W KOMPLECIE.

W zestaw­ie wszys­tkie ele­men­ty potrzeb­ne do montażu

Pasu­ją do 99,99% row­erów do kół 24″, 26″, 27,5″, 28″, 29″

IDEALNE ZARÓWNO DO ROWERÓW MIEJSKICH, TREKKINGOWYCH, GÓRSKICH — MTB JAK I HOLENDERSKICH

.

Inne częś­ci, akce­so­ria i narzędzia rowerowe zna­jdziesz na pozostałych moich ogłoszeniach

Możli­wość bezprob­le­mowej wysył­ki kuri­erem lub odbiór osobisty.

Przed odbiorem oso­bistym zadz­woń i upewnij się, że ofer­ta jest aktualna.

Bike Garage Rowerowe Spa Luboń
ul. Nowiny 58a
Łukasz
888–219-202

Recenzje

Napisz pierwszą opinię o „NOWE błotniki rowerowe SIMPLA RAPTOR 24/26/28 zestaw komplet”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.