NOWE Błotniki SIMPLA GP SDE PRZÓD + TYŁ komplet 24, 26, 27,5, 28, 29

65,00 

Pozostało tylko: 1

Kategoria:

Opis produktu

NOWE ORYGINALNE Błot­ni­ki Sim­pla GP SDE

DO ROWERÓW Z KOŁAMI: 24, 26, 27,5, 28, 29 CALI

Błot­ni­ki GP SDE zapro­jek­towane zostały z myślą o amorty­zowanych row­er­ach. Błot­nik przed­ni mon­tu­je­my za pomocą spec­jal­nego zapię­cia w koronę widel­ca, umożli­wia to wzdłużną reg­u­lację położe­nia błot­ni­ka wzglę­dem opony. Dzię­ki takiemu mon­tażowi błot­nik pod­czas jazdy skrę­ca wraz z kołem, a jego płet­wa cały czas zna­j­du­je się w niewielkiej odległoś­ci od opony zapew­ni­a­jąc opty­mal­ną ochronę pod­czas jazdy. Ist­nieje możli­wość dokupi­enia adaptera do rur sterowych 1,5”. Uni­w­er­sal­ność błot­ni­ka tyl­nego została osiąg­nię­ta dzię­ki zamo­cow­a­niu na szty­cy pod­siodłowej za pomocą spec­jal­nej obe­jmy skrę­canej śrubą oraz pod­wójnego przegubu, który umożli­wia ide­alne dopa­sowanie błot­ni­ka do ergonomii ramy i koła. Sze­ro­ka płet­wa zapew­nia mak­si­mum ochrony pod­czas jazdy w każdym terenie. 

Specy­fikac­ja

Waga: 320g
Kolor: Czarny
Mate­ri­ał: Tworzy­wo sztuczne – PP, PC
Mocow­anie: Korona widel­ca, szty­ca siodła, opcjon­al­ny adapter do rur sterowych 1,5”
Rozmi­ar koła: 24, 26, 27,5, 28, 29″
Uwa­gi: uni­w­er­sal­ny kom­plet błot­ników, bard­zo szy­b­ki montaż

JUŻ TERAZ POMYŚL BARDZO WYGODNEJ JEŹDZIE I WYGLĄDZIE SWOJEGO BICYKLA

Inne częś­ci, akce­so­ria i narzędzia rowerowe zna­jdziesz na pozostałych moich ogłoszeniach

Możli­wość bezprob­le­mowej wysył­ki kuri­erem lub odbiór osobisty.

Przed odbiorem oso­bistym zadz­woń i upewnij się, że ofer­ta jest aktualna.

Bike Garage Rowerowe Spa Luboń
ul. Nowiny 58a
Łukasz
888–219-202

Recenzje

Napisz pierwszą opinię o „NOWE Błotniki SIMPLA GP SDE PRZÓD + TYŁ komplet 24, 26, 27,5, 28, 29”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.