NOWY Fotelik rowerowy Bellelli Mr Fox Standard ramę SZYBKO DEMONTOWANY

245,00 

Produkt dostępny na zamówienie

Opis produktu

Nowy fote­lik rowerowy dziecię­cy firmy Bel­lel­li mod­el Mr Fox Standard.

Ten wyjątkowy fote­lik wyko­nany z wysok­iej jakoś­ci lekkiego i wytrzy­małego mate­ri­ału doskonale sprawdza się pod­czas każdej wyprawy rowerowej. Mięk­ka wyś­ciół­ka zapewni Two­je­mu dziecku wygodę pod­czas, gdy Ty możesz spoko­jnie odd­ać się przy­jem­nej akty­wnoś­ci fizycznej.
Fote­lik MR FOX STANDARD wyposażony jest w zapię­cie bez­pieczeńst­wa, które chroni Two­je dziecko przed upad­kiem z roweru. Szy­bkie wpinanie i wyp­inanie dziec­ka jest możli­we dzię­ki zas­tosowa­niu nowoczes­nych klamerek. Pasy bez­pieczeńst­wa moż­na reg­u­lować, podob­nie jak pod­nóż­ki, dzię­ki czemu Fote­lik MR FOX STANDARD„rośnie” razem z Twoim dzieck­iem i może mu służyć na dłu­go. Sze­rok­ie pod­nóż­ki skutecznie chronią przed kon­tak­tem z koła­mi, a ich wysokość może być na bieżą­co regulowana.

Specy­fikac­ja:

Fote­lik rowerowy przez­nac­zony do prze­woże­nia dzieci o wadze poniżej 22 kg, w wieku od 1–7 lat
Przez­nac­zony do mon­tażu na row­er­ach o kołach 26’‘-28’’
Fote­lik mocow­any do ramy pod siodełkiem za pomocą spec­jal­nego uch­wytu — KOSTKI
Lek­ka, wytrzy­mała sko­ru­pa, łat­wa do mycia, nietoksyczna
Mięk­ka wyś­ciół­ka, którą bez prob­le­mu moż­na prać
Zapię­cie bez­pieczeńst­wa, szy­bkie wpinanie i wypinanie
Reg­u­lowane podnóżki
W pełni reg­u­lowane pasy bezpieczeństwa
Kom­for­towa przestrzeń dla dziecka
Wysok­ie, bez­pieczne ścian­ki boczne
Sze­rok­ie osłony boczne zabez­piecza­ją nóż­ki dziecka
Wypro­filowany zagłówek z otworem na kask
Mate­ri­ał: tworzy­wo sztuczne
Kolor: szary
W zestaw­ie: fote­lik, śru­by + mocow­anie, instrukc­ja mon­tażu i użytkowa­nia w języku polskim
Waga: 3600 g (fote­lik z mocow­aniem i wszys­tki­mi dodatkowy­mi akce­so­ri­a­mi – śru­by itp.)

Włos­ka fir­ma BELLELLI jest najwięk­szym w Europie pro­du­cen­tem fote­lików i akce­soriów rowerowych. Wszys­tkie fote­li­ki mają cer­ty­fikaty bez­pieczeńst­wa TÜV GS oraz cer­ty­fikat jakoś­ci ISO 9001:2000 i cer­ty­fikat ochrony środowiska ISO 14001:2004.

PRZED PRZYJAZDEM PROSZĘ PYTAĆ O DOSTĘPNOŚĆ

Gdy nasuną Ci się pyta­nia, zapraszam do kontaktu:
ROWEROWESPA — LUBOŃ
888 — 219 — 202

Recenzje

Napisz pierwszą opinię o „NOWY Fotelik rowerowy Bellelli Mr Fox Standard ramę SZYBKO DEMONTOWANY”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.